Ενημέρωση

Δελτίο Τύπου 10.07.2012 – Θέμα: Αίτημα άμεσης και πλήρους αναστολής εφαρμογής ΝΟΚ

deltiatypouΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Αίτημα άμεσης και πλήρους αναστολής εφαρμογής ΝΟΚ

 

Δελτίο Τύπου 10.07.2012 (pdf)