Ενημέρωση

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τετάρτη 090915

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    09 / 09 / 2015    &    ώρα    5.00 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΣ.
  4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
  5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (09.09.2015)