Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 23.03.2016

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    23 / 03 / 2016    &    ώρα    5.00 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ & ΣΕΡΙΦΟΥ.
  4. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΡΙΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.
  5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BIENNALE.
  6. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.
  7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
  8. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 28ης Συνεδρίασης, 23.3.2016