Διεθνείς Συνεργασίες

Η Ελληνική Συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία της UIA Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS 2020-2023

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στο πλαίσιο του 28ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της UIA, με τίτλο «Sustainable Futures – Leave No One Behind», που θα λάβει χώρα στην Κοπεγχάγη, Δανία, μεταξύ 2 και 6 Ιουλίου 2023, με την από 23/5/22 Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο, άτομο ή οργανισμό, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (ή Έλληνα που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό σε χώρα που δεν συμμετέχει στον διαγωνισμό) και σχετίζεται με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (μέχρι και 18 ετών), και αφορούν στην εκπαίδευση / ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική και το δομημένο περιβάλλον, να συμμετάσχει στην διαδικασία ανάδειξης των Ελληνικών υποψηφιοτήτων στα Διεθνή Βραβεία της UIA Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS 2020-2023.

Η καταληκτική ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος ήταν η 3/3/23. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Ζαμπίκο Άρη, Κουντούρη Ελίνα, Κύρκου Άρτεμις, Ξυνομηλάκη Δημήτρη και Ψιμάρα Δάφνη, αποφάσισε όπως η Ελληνική συμμετοχή που θα υποβληθεί στο UIA Architecture & Children WP για το Β Στάδιο Επιλογής, είναι η συμμετοχή του Απόστολου Κυριαζή στην κατηγορία INSTITUTION AWARDS με το Project “Sustainability, Architecture and the City”, που έλαβε χώρα στο Abu Dhabi μεταξύ 2-4/22 και οργανώθηκε σε συνεργασία του Department of Architecture & Design του Abu Dhabi University (ABU) και του British International School Abu Dhabi (BISAD) με την συμμετοχή 120 παιδιών της 4ης Δημοτικού (ηλικίας 8-9 ετών).

Τα αποτελέσματα της κρίσης της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής προβλέπεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Απριλίου 2023.