Διεθνείς Συνεργασίες

Εθνικές υποψηφιότητες στα Διεθνή Βραβεία: UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2017-2020

Διεθνή Βραβεία UIA-Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS 2017-2020

Με την από 24/6/2019 ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Διεθνή Βραβεία UIAArchitecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS 2017-2020, κλήθηκε κάθε ενδιαφερόμενος, άτομο ή οργανισμός, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, και σχετίζεται με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (μέχρι και 18 ετών), και αφορούν στην εκπαίδευση / ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με το δομημένο περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, είτε την βιώσιμη ανάπτυξη, να συμμετάσχει, εάν το επιθυμεί, στην διαδικασία αυτή.

Ο υπεύθυνος οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των Ελληνικών υποψηφιοτήτων της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας κ. Δαμιανός Αμπακούμκιν, Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλος του Ελληνικού Τμήματος της UIA και εκπρόσωπος της χώρας στο UIAArchitecture & Children Working Program, μας ενημέρωσε ότι η πενταμελής Κριτική Επιτροπή, που ορίστηκε από το Ελληνικό Τμήμα της UIA, αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες Ζαμπατή Γιάννη (που εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής) , Αλεξάνδρου Ελένη, Δεσποτίδη Μυρτώ, Ξυνομηλάκη Δημήτρη και Φιλιππίδη Μέμο, συνεδρίασε στις 5/3/2020, και αφού διαπίστωσε την πληρότητα και το υψηλό επίπεδο όλων των συμμετοχών, έλαβε υπόψην τις παραμέτρους που περιγράφονται στην Προκήρυξη καθώς και στο Charter Built Environment Education for Children and Young People,  και εστιάζοντας στην σαφήνεια των εκπαιδευτικών στόχων του εκάστοτε προγράμματος, στην ευρύτητά του και στις δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης και αξιοποίησής του,

κατέληξε στην επιλογή των ακόλουθων τριών (3) συμμετοχών, μiας (1) ανά κατηγορία, οι οποίες απεστάλησαν στην UIA για την B φάση της κριτικής διαδικασίας:

  • Στην κατηγορία SCHOOL AWARD , το Project  “Basic Instructions on how to keep one’s personal logbook” του Athens College Elementary School – Hellenic American Educational Foundation (HAEF).
  • Στην κατηγορία INSTITUTION AWARD , το Project  “One world, our World, Children and Architecture” του “Children’s Architectural Workshop”, Daphne Psimara, Architect
  • Στην κατηγορία WRITTEN MEDIA AWARD , το Project  “An Architectural design created by Kindergarten students” του Kindergarten J.M. Carras – Hellenic American Educational Foundation (HAEF).

Για την Β φάση της κριτικής διαδικασίας, που θα λάβει χώρα το φθινόπωρο στο Παρίσι, έχουν επιλεγεί συνολικά 70 συμμετοχές από 29 χώρες.

Όλες οι συμμετοχές θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση στο 27ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων με θέμα “All the worlds. Just one world. Architecture 21” που θα λάβει χώρα στο Ρίο το καλοκαίρι του 2021.