Ενημέρωση

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

H επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ.