Ενημέρωση

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019

H επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 6:30 μ.μ.
Θα συζητηθούν επίσης τα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση.
  2. Δικάσιμος Προσφυγής στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018.
  3. Οικονομικά Συλλόγου. Προτάσεις για εξασφάλιση πόρων.
  4. Προγραμματισμός συνάντησης στο ΥΠΕΝ (κο Γκανασούλη) για θέματα ΝΟΚ και Κτιριοδομικού Κανονισμού.
  5. Τρέχοντα θέματα.

 

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης