Ενημέρωση

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

H επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ.