Ενημέρωση

Επιστημονική Εσπερίδα «’Ανθεκτικότητα’ ως παράμετρος σχεδιασμού του αστικού χώρου», Τετάρτη 05.06.2019, Αίθουσα Τελετών Κτιρίου Αβέρωφ, συγκρότημα Πατησίων, ΕΜΠ

Την Τετάρτη 05/06/2019 θα πραγματοποιηθεί Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα: «’Ανθεκτικότητα’ ως παράμετρος σχεδιασμού του αστικού χώρου», στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Αβέρωφ, συγκρότημα Πατησίων, ΕΜΠ.

Συνημμένα θα βρείτε το Πρόγραμμα / Πρόσκληση της Επιστημονικής Εσπερίδας.