Διεθνείς Συνεργασίες

Επίσκεψη του Προέδρου της UMAR στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επίσκεψη του Προέδρου της UMAR στο ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR) Αρχιτέκτων Wassim Naghi εκφράζοντας την επιθυμία των μελών της διοίκησης της UMAR επισκέφθηκε, μετά από τη σχετική αλληλογραφία με τον Πρόεδρο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων Αρχ. Δημήτρη Ξυνομηλάκη και τον Αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) Αρχ. Νίκο Φιντικάκη, τα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ την Πέμπτη 02/05/2019 και είχε μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση με την παρουσία και του πρώην Προέδρου της UIA Αρχ. Βασίλη Σγούτα και τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου του Ελληνικού Τμήματος της UIA Αρχ. Φανής Βαβύλη.

Στόχος της Διοίκησης της UMAR είναι η επανενεργοποίηση της συμμετοχής των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, που όπως διατύπωσε ο Wassim Naghi αποτελούν τον πυρήνα των Αρχιτεκτόνων και του πολιτισμού της Μεσογείου.

Η μακρόχρονη και πολύ σημαντική στο παρελθόν συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην UMAR επιβάλλουν τη συνέχιση της στενής συνεργασίας.

Οι οικονομικές εκκρεμότητες και οι νέοι τομείς ανάπτυξης κοινών στόχων θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων και σχετικών αποφάσεων των οργάνων διοίκησης της UMAR και του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, στο πλαίσιο της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της UMAR στη Ρώμη στις αρχές Ιουλίου 2019. Στόχοι μιας νέας δυναμικής συνεργασίας θα είναι:

– Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου.

– Ο συντονισμός της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου.

– Το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών και η αντίστοιχη ρύθμιση της Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Στη συζήτηση συμφωνήθηκε η ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ (Ελληνικό Τμήμα UIA) και της Region 2 της UIA στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου Ν. Φιντικάκη.

Στη συνάντηση στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ παραβρέθηκαν μέλη του ΔΣ όπως και συνάδελφοι: Αυγερινού Α., Βενετσιάνου Ο., Κατερίνη Τ., Μαδεμοχωρίτης Γ., Μελανίτου Α., Μπρατόπουλος Η., Ντόριζας Ν., Ξυνομηλάκης Δ., Πουλάκης Μ., Σγούτας Β., Τζάρας Μ., Τσαλίκη Τ., Φιντικάκης Ν., Χαλικιάς Α. Κατά τη συζήτηση αναπτύχθηκε πέραν των επαγγελματικών και επιστημονικών θεμάτων ένας πολύ φιλικός και συναδελφικός διάλογος με τον Πρόεδρο της UMAR Wassim Naghi, που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη σύσφιξη των αμοιβαίων σχέσεων

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης