Ενημέρωση

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ), «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός» στο οποίο συμμετέχουν τρία ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και τέσσερα Τμήματα (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ και παρέχεται στους εκπαιδευομένους δωρεάν. Η διάρκεια του είναι 11 εβδομάδες. Οι δύο πρώτοι κύκλοι του προγράμματος ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με επιτυχία και με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων.

Ο τρίτος κύκλος πρόκειται να ξεκινήσει αρχές Μαρτίου του 2015 και να ολοκληρωθεί αρχές Ιουνίου του 2015. Στους συμμετέχοντες με επιτυχία στο Πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών.

Συνημμένα θα βρείτε το Δελτίο Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες.


Δελτίο Τύπου

3ος Κύκλος Επιδοτούμενου Προγράμματος δια βίου μάθησης ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

pdf
304 KB