Δράσεις

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας” 100614

Ώρα: 17:00-19:00
Θέση: Γραφεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Βρυσακίου 15 Αθήνα
Δωρεάν για τα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Απαιτείται εγγραφή, http://www.civiltech.gr/sadas/seminars

Πρόσκληση

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία Civiltech Α.Ε., συνεχίζει τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων διαδικασιών και να προτείνουν πρακτικούς τρόπους οργάνωσης της δουλειάς του αρχιτέκτονα μηχανικού.

Η επόμενη εκδήλωση με θέμα Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Μοναστηράκι, την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014, ώρα 17:00 – 19:00.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα κωδικοποιηθεί η κείμενη νομοθεσία και θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένα παραδείγματα με τις εφαρμογές λογισμικού της Civiltech. Παράλληλα, όλα τα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ που συμμετέχουν στην εκδήλωση απολαμβάνουν ειδικές προσφορές για αγορές από το e-Civiltech με ταυτόχρονη εξόφληση της συνδρομής ενός έτους προς τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Την εκδήλωση θα προλογίσει εκ μέρους του συλλόγου ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  κ. Μιχάλης Τζάρας.

Θεματολογία

  • Πότε απαιτείται Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4067/2012 (Φ.Ε.Κ. 79/09-04-2012). Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχέδια και μελέτες για καθεμιά από τις εργασίες μικρής κλίμακας. Ιδιαιτερότητες και απαιτούμενα δικαιολογητικά σε παραδοσιακούς οικισμούς.
  • Ολοκληρωμένο παράδειγμα σύνταξης και διαχείρισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. 55174 (Φ.Ε.Κ. 2605/15-10-2013). Συμπλήρωση του εντύπου έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
  • Συμπλήρωση του εντύπου έγγραφης ενημέρωσης εργασιών του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4067/12, σύμφωνα με το υπόδειγμα έγγραφης ενημέρωσης των Υ.ΔΟΜ. (Εγκύκλιος 66931/ 03-12-2013).
  • Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας της παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν.3919/2011 για την ανάθεση υπηρεσιών μηχανικού. Ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε είδους έγγραφης συμφωνίας μηχανικού – εργοδότη και παραγωγή εντύπων ιδιωτικών συμφωνητικών για ανάληψη έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

Ταυτότητα εκδήλωσης

Θέμα

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Ημερομηνία

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Ώρα

17:00 – 19:00

Τόπος

Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Βρυσακίου 15 και Κλάδου
Μοναστηράκι

Συμμετοχή

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Εγγραφή

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, σας παρακαλούμε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.civiltech.gr/sadas/seminars ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο τηλέφωνο 210 3215146.