Ενημέρωση

Εκλογές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα πραγματοποιήσει εκλογές για την ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, ώρες 9:00 έως 20:00.

Εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν σε όλες τις Περιφέρειες, στις έδρες των Τμημάτων και στις έδρες Νομών που θα ανακοινωθούν έγκαιρα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη στα μητρώα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καθώς και τα μέλη που θα εγγραφούν εμπρόθεσμα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

Νέα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Συνάδελφοι που θα κάνουν ή έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, για να έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές, πρέπει η αίτησή τους να έχει εγκριθεί από τα αρμόδια καταστατικά όργανα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες εγγραφής στις περιοχές που λειτουργούν Τοπικά Τμήματα (βλ. συνημμένο Πίνακα), οι συνάδελφοι πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Διοικήσεις των Τμημάτων ή στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Για τις περιοχές που δεν διαθέτουν Τοπικό Τμήμα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, οι αιτήσεις εγγραφής πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 το πρωί, προκειμένου να τεθούν προς έγκριση στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου της 12/02/18.

Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ απαιτείται υποβολή αίτησης προς το ΔΣ του Τοπικού Τμήματος ή – όπου δεν υπάρχουν Τοπικά Τμήματα – προς τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, που συνοδεύεται από τα εξής:

  1. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση του υπό εγγραφή μέλους.
  2. Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής διπλώματος αρχιτεκτονικής ανώτατης σχολής.
  3. Καταβολή 10,00 €, είτε αντιγράφου παραστατικού ισόποσης κατάθεσης, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ, στον λογαριασμό ΕΤΕ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 146/480197-02 (IBAN: GR9401101460000014648019702).

Ταμειακή τακτοποίηση των ψηφοφόρων

Η ταμειακή τακτοποίηση των ψηφοφόρων μπορεί να γίνει κατά την ημέρα των εκλογών, παρ’ όλα αυτά παρακαλούνται οι συνάδελφοι να τακτοποιηθούν νωρίτερα για αποφυγή ταλαιπωρίας.

Ειδικές πληροφορίες για τις διαδικασίες των εκλογών θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πρόσκληση για μαζική συμμετοχή στις εκλογές

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προσκαλεί όλους τους αρχιτέκτονες να λάβουν μαζικά μέρος στις εκλογές. Η μεγάλη συμμετοχή θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του κλάδου και στην επίλυση των θεσμικών και επαγγελματικών προβλημάτων μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Πλατσάκης