Δράσεις

Εγκαίνια ελληνικού περιπτέρου Biennale Αρχιτεκτονικής 2014 στη Βενετία

14η BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014

 «FundamentalsAbsorbing modernity 19142014»

 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μια από τις κεντρικότερες και σημαντικότερες εκδηλώσεις της Διεθνούς Αρχιτεκτονικής Κοινότητας. Στόχο δεν έχει την προβολή περιορισμένων ιδεών και θέσεων, αλλά την καταγραφή ενός μεγάλου εύρους αρχιτεκτονικών προτάσεων και αντιλήψεων, συνεπώς αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για κατανόηση των πραγματικών σύγχρονων τάσεων που επικρατούν στην αρχιτεκτονική.

Η βαρύνουσα θέση και ο σημαντικός ρόλος της Biennale προκύπτει εξάλλου από το γεγονός ότι διεθνώς για τον καθορισμό των Εθνικών Επιτρόπων της κάθε χώρας αλλά και την οργάνωση των επιμέρους εθνικών περιπτέρων, σημαντική ανάμειξη έχουν οι δημόσιοι φορείς που εποπτεύουν την αρχιτεκτονική στην εκάστοτε χώρα. Αυτό το γεγονός, δηλαδή η εμπλοκή των δημόσιων παραγόντων (αντί να αποτελεί πρωτοβουλία μεμονωμένων ιδιωτών) δείχνει και το βαθμό σπουδαιότητάς της.

Παράλληλα, όπως γίνεται εξάλλου και με κάθε διεθνή έκθεση, η εθνική συμμετοχή σκοπό δεν έχει μόνο την καταγραφή και παρουσίαση της αρχιτεκτονικής πρακτικής στην οικία χώρα, αλλά παράλληλα αποτελεί και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για προβολή της χώρας αυτής καθαυτής. Η Ελλάδα καλείται, όχι μόνο να παρουσιάσει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική της, αλλά να αναδείξει παράλληλα το σύγχρονο πρόσωπό της. Συνεπώς, αποτελεί μια αφορμή (πέρα από την ουσία της που αναφέραμε παραπάνω) για να αναδειχθεί η αισθητική, το φιλόξενο πνεύμα και η δυναμική της χώρας μας.

Στα πλαίσια αυτά, ανατέθηκε στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων η Προβολή και Δημοσιοποίηση της 14ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014, με θέμα «Fundamentals-Absorbing modernity 1914-2014», έκθεση η οποία θα διαρκέσει από 7/6/2014 έως 23/11/2014. Παρότι είχε ανατεθεί και στο παρελθόν το συγκεκριμένο έργο στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (με διαφορετικό βέβαια πλαίσιο και στόχευση), τις τελευταίες Biennale η δραστηριότητα αυτή δεν ασκούταν από ένα θεσμοθετημένο Σύλλογο, όπως ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, που ρόλο έχει την προάσπιση αλλά και προβολή της Αρχιτεκτονικής στον τόπο μας. Με την ευκαιρία της φετινής ανάθεσης του έργου της Προβολής και Δημοσιοποίησης της Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων σκοπό έχει να χρησιμοποιήσει την εμπειρία των πολλών ετών που δραστηριοποιείται στο χώρο της Αρχιτεκτονικής, τη βαθιά γνώση που διαθέτουν τα εμπλεκόμενα μέλη του για τη διεθνή αρχιτεκτονική και την εμπειρία από πολύχρονη συμμετοχή σε Διεθνείς Συλλόγους Αρχιτεκτόνων.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας που έχει επιμεληθεί τις τελευταίες δεκαετίες με Διεθνείς Οργανισμούς Αρχιτεκτονικής αλλά και τη διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα στο σύνολό της, θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προβολή της ελληνικής συμμετοχής στην Biennale, αλλά και (με αφορμή αυτή) την προβολή της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής γενικότερα.

Η στόχευση είναι διττή, πάντα με ένα πνεύμα εξωστρέφειας και διάθεσης ανοίγματος σε ευρύτερα κοινά. Ο πρώτος στόχος είναι προς το εξωτερικό. Πρωταρχικό μέλημα είναι να επικοινωνήσουμε το μήνυμα της φετινής συμμετοχής (ο εξωστρεφής και δυναμικός ρόλος του ελληνικού τουρισμού αλλά και της αρχιτεκτονικής που τον φιλοξενεί και τον περιβάλει), να πληροφορήσουμε αντικειμενικά για το περιεχόμενο της ελληνικής συμμετοχής και να διεκδικήσουμε μια μεγαλύτερη επισκεψιμότητα του ελληνικού περιπτέρου. Με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος της διεθνής αρχιτεκτονικής κοινότητας δεν πρόκειται να επισκεφθεί με φυσική παρουσία το ελληνικό περίπτερο και εκμεταλλευόμενοι τη δυναμική και τα μέσα των νέων τεχνολογιών, σκοπός μας είναι η μεγαλύτερη δυνατή διάχυση του περιεχομένου, των αρχιτεκτονικών προτάσεων και του μηνύματος της ελληνικής συμμετοχής σε μέλη της αρχιτεκτονικής κοινότητας που δεν θα μπορέσουν να επισκεφθούν το περίπτερο. Έτσι, επιτυγχάνεται μια μεγιστοποίηση της επίδρασης της ελληνικής συμμετοχής.

Ο δεύτερος στόχος είναι προς το εσωτερικό της χώρας. Θα επιδιωχθεί, με στοχευμένες ενέργειες και δράσεις, από την μια να παρουσιασθεί αντικειμενικά και διεξοδικά το περιεχόμενο της ελληνικής συμμετοχής στην Biennale, αλλά και, από την άλλη, με αφορμή την ελληνική συμμετοχή να προβληθεί ο ρόλος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην ελληνική κοινωνία, να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αυτή συναντά και κυρίως να καταγραφούν τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες που αυτή μπορεί να προσφέρει. Με παράδειγμα το περιεχόμενο της φετινής συμμετοχής, τα τοπία τουρισμού, επιβάλλεται να αναδειχθεί πως η αρχιτεκτονική συμβάλει (και μπορεί να συμβάλει περισσότερο στο μέλλον) σε ένα ποιοτικότερο τουριστικό προϊόν, στη συγκρότηση μιας σύγχρονης εικόνας της χώρας, στη δημιουργία πιο φιλικού και φιλόξενου αστικού περιβάλλοντος.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, αναλαμβάνει το έργο της Προβολής και Δημοσιοποίησης της 14ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014, στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης και ευρύτερης προσπάθειας για τη συστηματική ενίσχυση και προβολή του Ελληνικού αρχιτεκτονικού και τεχνικού έργου μέσω μιας ενιαίας Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική. Έχει διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσεων, το οποίο θα κρατάει ενήμερη όλη την αρχιτεκτονική κοινότητα αλλά και τους φορείς και την κοινωνία, σχετικά με την Biennale πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, ώστε με αφορμή την Biennale να τεθούν και να αναδειχθούν ζητήματα ζωτικής σημασίας για την Ελληνική Αρχιτεκτονική.

Εγκαίνια Ελληνικού Περιπτέρου στη 14 Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία

 

Tourism Landscapes: Remaking Greece

Την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου στην 14η Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία με θέμα:Tourism Landscapes: Remaking Greece και Εθνικό Επίτροπο τον Γιάννη Αίσωπο.

Στην τελετή παρέστησαν η Υπουργός Τουρισμού, Κα Όλγα Κεφαλογιάννη, η Διευθύντρια της ΔΕΕΑΠ και Εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, Κα Ντόρα Γαλάνη, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Βενετία, Κος Συμεών Λιναρδάκης, η Πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, Κα Μυρτώ Δεσποτίδη, ο Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου στη Βενετία, Κος Γεώργιος Πλουμίδης, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Ιταλίας, Αρχιμανδρίτης Κος Ευάγγελος Υφαντίδης, η Διευθύντρια Τουρισμού Ιταλίας, Κα Κυριακή Μπουλασίδου, η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ της Dolphin Capital Partners, Κα Κατερίνα Κατώπη, ο Διευθυντής Ανάπτυξης της LAMDA Development, Κος Ζήσιμος Δανηλάτος, ο Υποδιευθυντής Ανάπτυξης της LAMDA Development, Κος Δημήτριος Ζωντανός, καθώς και τοπικοί παράγοντες της Βενετίας, αρχιτέκτονες και διεθνείς δημοσιογράφοι.

Κείμενα Ομιλητών:

Υπουργός Τουρισμού, Κα Ολγα Κεφαλογιάννη:

”Ladies and gentlemen,

For a 10th time, Greece takes part in the Venice International Architecture Exhibition,perhaps the most important event for architecture worldwide. The Greek participation in the 14th Biennale,directed by the National Commissioner, professor Yannis Aesopos,is titled “Tourism Landscapes: Remaking Greece”.

It examines the role of tourism as a vehicle for the modernizationand development of our country,through the construction of tourism landscapes,which include hotels and resorts, organized beaches,archaeological sites and museums,public spaces and general infrastructure.

Furthermore, this exhibition hosts proposals by contemporary Greek and foreign architectsfor seaside tourism installations in the Aegean and the Ionian Sea. It puts forward the question: what will be the new architecture of tourism in the post-crisis era that is now ahead of us?

Architecture can be perceived as an essential part of heritage.Cultural heritage is a key element of attraction. It stimulates a desire for travel, it is indeed, a vital asset for international tourism. Needless to say that, particularly for our region, it is a predominant part of our tourism offering. Cultural heritage provides an essential framework of reference, a basis of reflection for the modern citizen, in a search for cultural and personal identity. It gives us a sense of history and continuity from the past to the present.

In a corresponding manner,we could suggest that modern architecture, also contributes to this end. Architecture provides a perspective on the future, a sense of confidence on ‘good things to come’ and there are many examples, in several places worldwide, where modern architecture has, among other things, evolved into a tourist asset.

From a tourism perspective, the ‘experience of place’ has, in recent times, become a key element in attracting tourists to a destination. This experience, is constituted by a composition of tourist assets:the cultural and natural landscape, the beaches, the sun, the hotels and resorts, the events and the other attractions but also by the broader context, which includes the level and quality of services, the opportunities for recreational and cultural activities, and a lot more.

The ‘image of a place’, that is, the ‘tourist landscape’,which is the main theme of Greece’s contribution to this year’s Biennale, is indeed part of the experience of travelling. For the Ministry of Tourism, the year 2014 marks an anniversary, since 100 years ago, in 1914, the Greek state established the “Bureau for Foreigners and Exhibitions”. It was a first effort to create a public entity that would manage travel and tourism affairs of that time.

So, this exhibition comes at a very important year for the development of tourism in Greece.The 14thBiennale, is an ideal opportunity to reflect on how this architectural heritage can inspire us from this point and through the years ahead of us, and on how we can plan a sustainable future for our communities, with the help of modern architecture.

An architecture,that will constructively highlight the fundamental cultural and natural characteristics of a region, support the creation of a unique identity for a destination, as well as stimulate a feeling of optimism and “belonging” for visitors and locals.

Thank you for your attention.”

Διευθύντρια της ΔΕΕΑΠ και Εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ Κα Ντορα Γαλάνη:

”Mrs Minister,
Mr Consul,
Mr Commissioner,
Dear colleagues and Dear friends,

I have the pleasure and the honor to welcome all of you on behalf of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change.

I would like to emphasize on the fact that this is the third Biennale organized by the Ministry and this one with collaboration with SADAS – PEA, the Greek Architects Association. We have the President, Mrs Myrto Despotidi, among us.

So: We do care about architects and we try to promote architecture, architects and their ideas in every aspect of our lives and especially the crucial Greek industry that is tourism. It is the best opportunity to join our efforts with the subject of this pavilion ” Tourism landscapes”.

As the Director of the Department of the Ministry dealing with Urban renewals and Architectural Competitions (DEEAP/ YPEKA), being an architect myself, I wish that this Pavilion and all the projects involved are the opportunity to discover a different kind of tourism shelters and will be a post-crisis starting point.

We congratulate the curator and all the participants for their very interesting and innovative projects, shaping a successful future for architecture in Greece.

Thank you very much.”

Καθηγητής Ηλίας Ζέγγελης, Σύμβουλος Ελληνικής Συμμετοχής

 Ο Κος Ζέγγελης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: “Στην Ελλδα, χουμε αποκτσει μακρυ παρδοση μιας αρχιτεκτονικς πολ υψηλς ποιτητας στον τομα του τουρισμο, με ιδιατερη ευαισθησα στο ελληνικ τοπο, σε αντθεση με λλες μεσογειακς χρες, και σε αντθεση με λλους περιβαλλοντικος τομες, ενα ρεκρ που, μεταξλλων, διεκδικε παραδειγματικ το ργο του Αρη Κωνσταντινδη. Το ργο της φετεινς κθεσης στο ελληνικ περπτερο διατηρε και ενισχει αυτ την παρδοση, αλλ και εμπλουτζεται απο τις παρεμβσεις των προσκεκλημνων ξνων αρχιτεκτνων. Επιπλον, η εν λγω παρουσαση πληρο και τους στχους του RemKoolhaas προσφροντας χι μνο εναν ιστορικ απολογισμ αλλ προβλλοντας εμπνευσμνα σενρια για μελλοντικς εξελξεις. Συνχαρητρι στον Γιννη Ασωπο για το τσο εμπνευσμνο στσιμο και κυρως στους συμμετχοντες για την ποιτητα του περιεχομνου.

 

Γιάννης Αίσωπος, Εθνικός Επίτροπος

“Κυρία Υπουργέ,

Κύριε Πρόξενε,

Κυρίες και κύριοι,

Η έκθεση «Τοπία τουρισμού: Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα» ανταποκρίθηκε στο γενικό θέμα «Αφομοιώνοντας τη νεωτερικότητα 1914-2014» που έθεσε ο Rem Koolhaas, επιμελητής της 14ης Biennale. Τα «Τοπία Τουρισμού» εξετάζουν το ρόλο του τουρισμού ως οχήματος εκμοντερνισμού της Ελλάδας και διαρκούς αναπροσαρμογής της εθνικής της ταυτότητας.

Ο τουρισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα οικονομικής δραστηριότητας στον κόσμο και προϋποθέτει συνεχή επαφή με το ‘άλλο’, το ξένο, και προσαρμογή στο νέο. Υπό την έννοια αυτή, τα ‘τοπία τουρισμού’ αποτελούν πάντα και ‘τοπία εκμοντερνισμού’.

Σήμερα, στην μετά-την-κρίση εποχή, με την ολοένα αυξανόμενη εισροή επισκεπτών, ο τουρισμός μοιάζει να προσφέρει την κύρια αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα και την αρχιτεκτονική της παραγωγή. Η ‘έκρηξη’ του τουριστικού τομέα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο μάς κάνει να αναθεωρήσουμε τις έως τώρα πρακτικές και να αναζητήσουμε νέα μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης και ένα νέο παράδειγμα αρχιτεκτονικής του τουρισμού στην Ελλάδα.

Η έκθεση «Τοπία Τουρισμού» οργανώνεται σε 2 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι το «Αρχείο» των τοπίων τουρισμού των τελευταίων 100 χρόνων: αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, δημόσιοι χώροι, παραλίες, ξενοδοχεία και θέρετρα, τουριστικοί παραδοσιακοί οικισμοί και υποδομές. Όλες αυτές οι αρχιτεκτονικές του τουρισμού παρουσιάζονται σε δισδιάστατους πίνακες σε χρονολογική ακολουθία ως μια συνεχής επιφάνεια στους τοίχους του Περιπτέρου. Το Αρχείο αποτελείται από 3 υποενότητες. Τις φωτογραφίες τοπίων, από όλη την Ελλάδα, φυσικών ή με και με κάποια ανθρωπογενή παρέμβαση, που φωτογράφησαν οι δύο φωτογράφοι της έκθεσης, ο Γιώργης Γερόλυμπος και ο Πάνος Κοκκινιάς, που τοποθετούνται στην κατώτερη ζώνη των τοίχων του Περιπτέρου. Πάνω σε αυτές ‘τοποθετείται’ η αρχιτεκτονική του τουρισμού μέσω φωτογραφιών και σχεδίων. Έτσι, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, το τοπίο ‘φέρει’ την αρχιτεκτονική, το φυσικό τοπίο ‘φέρει’ το δομημένο. Ως ‘ασυνέχειες’ μέσα στις εικόνες της αρχιτεκτονικής, παρουσιάζονται φωτογραφίες «στοιχείων ταυτότητας» που αναφέρονται σε κύρια πολιτισμικά στοιχεία που συγκροτούν το συλλογικό μας αυτοπροσδιορισμό και τα οποία αποκτούν καθοριστικό ρόλο μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση με τους ξένους που ο τουρισμός υποστηρίζει και εντείνει.

Η δεύτερη ενότητα είναι η «Τουριστική κατοίκηση», 15 έργα Ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων για μια παραθαλάσσια τουριστική κατοίκηση στο Αιγαίο ή το Ιόνιο. Η συνύπαρξη Ελλήνων και ξένων τονίζει την αλληλεπίδραση τους μέσα από τον τουρισμό. Οι προτάσεις αυτές, παρουσιασμένες ως τρισδιάστατες μακέτες στο κέντρο του Περιπτέρου αναζητούν ένα νέο παράδειγμα για την αρχιτεκτονική του τουρισμού και πραγματοποιούνται στο χρονικό πλαίσιο της μετά-την-κρίση εποχής, που χαρακτηρίζεται από περιορισμένους πόρους, αναθεώρηση αξιών, επανακαθορισμό της σχέσης μας με τη φύση και την αναζήτηση του λιγότερου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω:

Την Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη για την πολύτιμη υποστήριξή της μέσω του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, όσο και για την εξαιρετικά σημαντική παρουσία της σήμερα εδώ στη Βενετία στα εγκαίνια της έκθεσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως διοργανωτή της έκθεσης και ειδικά τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος αρχιτέκτονα Σωκράτη Αλεξιάδη για την πολύτιμη και συνεχή βοήθειά του σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας της έκθεσης.

Τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και την Πρόεδρό του Μυρτώ Δεσποτίδη, για τη συνεργασία μας στην προβολή της έκθεσης,

Τους συμβούλους της έκθεσης, καθηγητές Ηλία Ζέγγελη, Γιώργο Πανέτσο, Λόη Παπαδόπουλο,

Τους φωτογράφους της έκθεσης Γιώργη Γερόλυμπο και Πάνο Κοκκινιά,

Τους μεγάλους χορηγούς της έκθεσης, τον ΕΟΤ και την Lamda Development των οποίων η βοήθεια έκανε εφικτή την υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού,

Τους υποστηρικτές της έκθεσης, Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Costa Navarino, Dolphin Capital και Grace Hotels,

Όλους τους ειδικούς υποστηρικτές και τους χορηγούς επικοινωνίας.

Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τις υπεύθυνες επικοινωνίας Αγγελική Ευριπιώτη και Αναίς Ευριπιώτη για την καθοριστική συμβολή τους στην προβολή της έκθεσης και την κατασκευή και επιμέλεια του εξαιρετικού site, καθώς και τους Βοηθούς Επιτρόπου Ιωάννα Κουλούρη, Γιώργο Κουράκο, Μίνα Ρούσσου, Θοδωρή Σβορώνο και Μαρία Χασιώτη, χωρίς τους οποίους η έκθεση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί.”

Βενετία, 06/06/2014

 

Φωτογραφικό υλικό

  • GreekArchitects.gr
  • WXYZ
  • Tourism Landscapes: Remaking Greece