Ενημέρωση

Έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα: “ Σχετικά με δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών εντός προστατευόμενων περιοχών”

Συνημμένα θα βρείτε τo με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/64329/2257/22.06.2022 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα: “ Σχετικά με δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών εντός προστατευόμενων περιοχών”.