Ενημέρωση

Έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα: “Σχετικά με προσφυγή στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Α’ Π.Ε. Σύρου, για δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης σε κτίριο εντός παραδοσιακού οικισμού”

Συνημμένα θα βρείτε τo με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/60384/768/28.06.2022 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα: “Σχετικά με προσφυγή στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Α’ Π.Ε. Σύρου, για δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης σε κτίριο εντός παραδοσιακού οικισμού”.