Ενημέρωση

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Δαπάνη αποζημίωσης ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας μας για το έτος 2020 (από 13-03-2020 έως 31-12-2020), καθώς και για τα προηγούμενα έτη 2017 (από 18-10-2017 έως 31-12-2017), 2018 (από 09-08-2018 έως 31-12-2018) και 2019 (από 04-07-2019 έως 31-12-2019)”

Συνημμένα θα βρείτε έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Δαπάνη αποζημίωσης ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας μας για το έτος 2020 (από 13-03-2020 έως 31-12-2020), καθώς και για τα προηγούμενα έτη 2017 (από 18-10-2017 έως 31-12-2017), 2018 (από 09-08-2018 έως 31-12-2018) και 2019 (από 04-07-2019 έως 31-12-2019).

 


ΕΓΓΡΑΦΟ

pdf
179 KB