Ενημέρωση

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: ”Αποζημίωση ιδιωτών – μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)”

Συνημμένα θα βρείτε έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: ”Αποζημίωση ιδιωτών – μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)”.


ΕΓΓΡΑΦΟ

pdf
211 KB