Εκπαίδευση

Διεθνές Συνέδριο «Sustainable Landscape and Responsible Tourism», Πάρμα 8 – 9 Μαρτίου 2018

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

“Sustainable Landscape and Responsible Tourism”

Πάρμα 8 – 9 Μαρτίου 2018

Συνεδριακό Κέντρο – Q02, Πανεπιστημιούπολη Πάρμας

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Αναγέννηση των Πόλεων – Τεχνικές Ανάλυσης για την Προστασία και Ανάπλαση του Κατασκευασμένου Περιβάλλοντος” του Πανεπιστημίου της Πάρμα διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο «Sustainable Landscape and Responsible Tourism» με την ελπίδα ότι αυτό το γεγονός θα γίνει ένας παράγοντας μεγάλης επιρροής για την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με το θέμα της Αστικής Αναγέννησης.

Οι δύο ημέρες του Διεθνούς Συνεδρίου για την Αναγέννηση των Πόλεων θα διαρθρωθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες θεματικές συνόδους:

Αναγέννηση και αποκατάσταση του τοπίου.
Ιστορικά κέντρα και μικρά πολιτιστικά συστήματα.
Ανάπλαση των παρακτίων πόλεων και του waterfront.
Χωροτακτική αναγέννηση ή αναγέννηση σε μεγάλη κλίμακα.

Οι εισηγήσεις θα οργανωθούν σε τρεις τρόπους: προφορική παρουσίαση, προφορική παρουσίαση μέσω streaming, επιτοίχια παρουσίαση (πόστερ).

Σας προσκαλούμε σε ένα σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, όχι αργότερα από τις 26 Φεβρουαρίου 2018, να στείλετε μια περίληψη, για έναν από τους τρεις τρόπους παρουσίασης που θα αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή. Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η ιταλική και η αγγλική. Η περίληψη στην αγγλική ή στην ιταλική γλώσσα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις και πρέπει να είναι γραμμένη σε περιβάλλον word.

Για να διευκολυνθεί η ομοιομορφία των περιλήψεων, οι οποίες θα δημοσιευθούν σε ένα φυλλάδιο με ISBN και θα διανεμηθούν κατά την έναρξη των εργασιών, επισυνάπτεται ένα πρότυπο και στις δύο επίσημες γλώσσες του συνεδρίου.

 

Καθηγητής Paolo Ventura
Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακό Προγράμματος Σπουδών

 

Επιστημονική Επιτροπή: Enrique Calderon, Eva Coisson,  Damianos Damianakos, Aldo De Poli, Gianfranco Forlani, Paolo Giandebiaggi, Antonio Montepara, Maria Giovanna Tanda, Paolo Ventura, Michele Zazzi

 


CALL FOR PAPERS_ EL

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
91 KB
CALL FOR PAPERS_ EΝ

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
92 KB