Ενημέρωση

Διεθνές Συνέδριο ECHOPOLIS INTERNATIONAL 2018 (26-28.11.2018)

Το Διεθνές Συνέδριο ECHOPOLIS INTERNATIONAL 2018, με θέμα  «Στρατηγικές και λύσεις για πόλεις και Περιφέρειες, βασισμένες στη φύση και τον πολιτισμό: μια ιδέα που ήρθε πλέον ο χρόνος της ! », θα πραγματοποιηθεί στις 26-27-28 Νοεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Ευγενιδείου Ιδρύματος, του Παντείου Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

Αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπο του Συνεδρίου www.echopolis.eu

Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής, στα πλαίσια των εορτασμού του

Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Στόχος είναι να ανοίξει μια ευρεία δημόσια συζήτηση και να αναζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε μια σειρά ζητημάτων σχετικών με την διαχείριση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά τη διάρκεια των τριών πλήρων ημερών του Συνεδρίου, 26, 27 & 28 Nοεμβρίου 2018 θα παρουσιαστούν, από καταξιωμένους επιστήμονες προερχόμενους από  πολλές χώρες, πάνω από 120 εισηγήσεις, διαρθρωμένες στις ακόλουθες εννιά θεματικές ενότητες:

  1. Η Φύση και η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως παράγοντες διαμόρφωσης Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης.
  2. Συνδέοντας την Φύση με την πολιτιστική κληρονομιά
  3. Θαλάσσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και πολιτιστικές αξίες.
  4. Κλιματική αλλαγή, απειλές φυσικών καταστροφών και πολιτιστική κληρονομιά.
  5. Ο ήχος ως χαρακτηριστικό στοιχείο διαμόρφωσης πολιτιστικών τοπίων.
  6. Πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία με ήχο και φως.
  7. Επαναδημιουργώντας τον δημόσιο χώρο με εργαλεία τη φύση και τον πολιτισμό.
  8. Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός, διοίκηση, διακυβέρνηση, διαφήμιση, χρηματοδότηση.
  9. Νέες τεχνολογίες στη χαρτογράφηση και απεικόνιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Στην τελική συνεδρία θα υπάρξει συζήτηση σε στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους δημοσίων  και άλλων φορέων.

Τα μέλη του ΣΑΔΑΣ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συλλόγου (τηλ. 2103215146 και 2103215147).