Ενημέρωση

Διαδικτυακή δημοσίευση της κας Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ με τίτλο «Πρότυπα, κανόνας και ελευθερία στη νεοελληνική αρχιτεκτονική. Μέρος Β’: Η μεταρρυθμιστική προσέγγιση του Αριστοτέλη Ζάχου (1871-1939)»

Διαδικτυακή δημοσίευση Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ με θέμα

«Πρότυπα, κανόνας και ελευθερία στη νεοελληνική αρχιτεκτονική. Μέρος Β’: Η μεταρρυθμιστική προσέγγιση του Αριστοτέλη Ζάχου (1871-1939)»

Το πλήρες άρθρο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.academia.edu/42687106/Helen_Fessas_Emmanouil_Models_rules_and_freedom_in_neohellenic_architecture._Part_II_The_reformist_approach_of_Aristotelis_Zachos_1871-1939_Πρότυπα_κανόνας_και_ελευθερία_στη_νέα_ελληνική_αρχιτεκτονική._Μέρος_Β_Η_μεταρρυθμιστική_προσέγγιση_του_Αριστοτέλη_Ζάχου_1871-1939_

Η κυρία Φεσσά είναι Ιστορικός της αρχιτεκτονικής, Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ