Εκπαίδευση

Δελτίο Τύπου: Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής “του Μέσου Όρου” και του παραλόγου. Βόμβα στα θεμέλια των Σχολών, παράδοση της εκπαίδευσης σε μια αβέβαιη και καταρρέουσα αγορά

Α.Π. 66894 / Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής “του Μέσου Όρου” και του παραλόγου

Βόμβα στα θεμέλια των Σχολών, παράδοση της εκπαίδευσης σε μια αβέβαιη και καταρρέουσα αγορά

Με τις πρόσφατες αποφάσεις και εξελίξεις για το θέμα των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) του Μέσου Όρου, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι παρά τις διαβεβαιώσεις και τις διακηρύξεις περί αριστείας, στο Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση επιβάλλεται η θέση ότι η οικονομία δεν μπορεί να απορροφήσει τόσους πολλούς αποφοίτους και ότι το κράτος, όχι μόνο δεν μπορεί αλλά, επιπλέον, δεν πρέπει να συντηρεί τόσες Σχολές. Πρυτανεύει, χωρίς ίχνος τεκμηρίωσης μια στρεβλή, προσχηματική και αόριστη λογική σύνδεσης των Πανεπιστημίων με τις «ανάγκες της αγοράς».

Στις τρέχουσες συζητήσεις οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας υποστήριξαν επίσης ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στην προοπτική που θέλουν οι μαθητές (υπονοώντας εν τέλει ότι το έλλειμα αυτό θα καλύπτεται πλέον από τις σχολές ιδιωτικών συμφερόντων και τα δημόσια ΙΕΚ). Επίσης ότι ένας μαθητής με χαμηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν δικαιούται να σπουδάσει, ξεχνώντας τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και τον ίδιο τον χαρακτήρα των εξετάσεων, που δεν πιστοποιούν ικανότητες αλλά είναι ένας διαγωνισμός πλήρωσης θέσεων.

Η προσωπικότητα του μαθητή συνεχίζει να συρρικνώνεται ασφυκτικά σε μερικούς βαθμούς, περιορίζοντας το μυαλό των παιδιών για τον στόχο της επίτευξης μιας όλο και μεγαλύτερης βαθμολογίας. Πρόκειται για διαχρονικό πρόβλημα που επιδεινώνεται με το νέο εξεταστικό πλαίσιο. Η αντιμετώπισή του απαιτεί ευρύ κοινωνικό διάλογο και βαθιές εκπαιδευτικές τομές, που παραμένουν ζωτική ανάγκη για την χώρα μας.

Στον αντίποδα, ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων διαχρονικά θεωρεί ότι η πρωταρχική αποστολή των Πανεπιστημίων είναι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικά συνειδητοποιημένων πολιτών.

Η δημόσια εκπαίδευση υπάρχει για να μπορέσουν οι νεότερες γενιές να έχουν καλύτερη μόρφωση από τους γονείς τους. Η μάθηση δεν περιορίζεται στην επαγγελματική αποκατάσταση. Η μάθηση είναι δικαίωμα στην εξέλιξη και διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας. Αν προβάλλονται ως πρωταρχική προτεραιότητα οι ανάγκες της αγοράς και όχι οι ανάγκες της κοινωνίας, ξεκινάμε πάλι ανάποδα αποκλείοντας την είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση και προωθούμε κυριολεκτικά τα παιδιά στην αβεβαιότητα και την υποβάθμιση, με μοναδική προοπτική την ανεργία ή την παράδοσή τους σε μια αγορά όπου θα ξεπουλάνε τις δεξιότητες και την αυτοεκτίμησή τους.

Η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) του Μέσου Όρου στις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις, έγινε χωρίς να έχει γίνει συνείδηση σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι η συνέπεια θα ήταν η στέρηση του δικαιώματος φοίτησης σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα, ακόμα κι αν τα παιδιά θα επιτύγχαναν συνολικά ψηλές βαθμολογίες. Ειδικά με τις ΕΒΕ για τις Αρχιτεκτονικές Σχολές ορθώνεται πλέον ανυπέρβλητος ο φραγμός που ήδη υπήρχε για τους υποψηφίους από τις οικονομικά ασθενείς οικογένειες, που δεν μπορούν να αναλάβουν το κόστος των φροντιστηρίων για το σχέδιο, ένα μάθημα που ενώ εξετάζεται, διδάσκεται με απόλυτη και προφανή ανεπάρκεια στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο αριθμός εισακτέων σε κάθε Σχολή, όπως αυτός ορίζεται από τις ίδιες τις Σχολές και τα Τμήματα με βάση τις δυνατότητές τους, πρέπει να καλύπτεται σε ποσοστό 100% κι όχι να μένουν άδεια έδρανα. Διαφορετικά η κατάσταση οδεύει προς το κλείσιμο πολλών Τμημάτων, απολύσεις επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού και συρρίκνωση των τοπικών οικονομιών. Η πρωτοφανής κατάσταση που δημιουργείται για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στις Αρχιτεκτονικές Σχολές, απαιτεί άμεση μεταβατική νομοθετική ρύθμιση, στο πνεύμα της ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ στο παρόν Επιστολής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς την Υπουργό Παιδείας.

Την ίδια περίοδο ασκούνται πιέσεις στον επαγγελματικό φορέα των Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (ΤΕΕ) να αποδώσει στα ιδιωτικά κολλέγια ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με τις Σχολές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι απλώς σύμπτωση, αλλά εντάσσεται σε μία ενιαία πολιτική.

Σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας, που έχει αναδείξει τα εκρηκτικά προβλήματα των πόλεων, της κλιματικής, οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, πιστεύουμε ότι όχι μόνο δεν περισσεύουν, αλλά είναι απαραίτητες όλες εκείνες οι ειδικότητες που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί είναι μία από αυτές τις ειδικότητες.

ΖΗΤΑΜΕ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΕΒΕ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 10 ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,

ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ με υποψηφίους ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ τους και κατά τη ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Επιστολή ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς την Υπουργό Παιδείας με ΑΠ 66895.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης