Ο Σύλλογος

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ : Biennale αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Biennale αρχιτεκτονικής Βενετίας 2016

            Για ενημέρωση των συναδέλφων δίνουμε στη δημοσιότητα την πρόταση του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων σχετικά με τις διαδικασίες που πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθηθούν μετά τον ορισμό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ως Εθνικού Επιτρόπου της Ελληνικής συμμετοχής στην Biennale του 2016. Η πρόταση υποβλήθηκε στη συνεδρίαση του  ΔΣ του ΣΑΔΑΣ‐ΠΕΑ της 7ης Ιανουαρίου 2016.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Παρά την αρχική μας επιφύλαξη, συμφωνούμε να αναλάβει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής της 15ης Biennale. Πιστεύουμε ότι, εφόσον έχει γίνει επίσημη πρόσκληση από το Υπουργείο το οποίο και δεσμεύεται ότι θα καλύψει το συνολικό προϋπολογισμό των δράσεων, ο Σύλλογος πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, και να μην την αφήσει να πάει σε χέρια ιδιωτικών φορέων. Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για το Σύλλογο, ώστε να ανοιχτεί στα μέλη του με κάτι πραγματικά ενδιαφέρον. Το ίδιο μάλιστα το θέμα της Biennale αποτελεί και μια ευκαιρία να αναδειχθούν τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην χώρα μας, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο.

Η όλη διαδικασία πρέπει απαραιτήτως να γίνει με κάθε διαφάνεια και αξιοκρατία. Για ακριβώς αυτό το σκοπό προτείνουμε την παρακάτω διαδικασία:

  1. Δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις 8/1 για συγκρότηση οργανωτικής 9μελούς ή 11μελούς επιτροπής (μη αμειβόμενης) με κριτήριο μία τουλάχιστον διάκριση σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή διαγωνισμό υπό την αιγίδα της UIA (η πρόσκληση θα μπορούσε να είναι ακόμα και τελείως ανοιχτή προς το σύνολο των μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ χωρίς το κριτήριο της διάκρισης). Διορία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 14/1 μεσημέρι. Σε περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον πάνω από 9 συνάδελφοι να γίνει κλήρωση στις 14/1 το απόγευμα για να οριστεί η οργανωτική επιτροπή. Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής αποκλείονται από τη συμμετοχή τους με πρότασή τους για την ελληνική συμμετοχή στην Biennale. Η οργανωτική επιτροπή οφείλει να ενημερώνει πλήρως το ΔΣ για τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεών της καθώς και για τις αποφάσεις της.
  2. Ημερίδα στις 15/1, που θα οργανωθεί από τη συντακτική επιτροπή στην οποία θα μαζευτούν ιδέες και θα γίνει συζήτηση σχετικά με το πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής. Ήδη από τις 8/1 (αφού θα έχει αποφασιστεί η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Σύλλογος στο θέμα της Biennale) θα μπορεί η συντακτική επιτροπή να κάνει ανοικτό κάλεσμα για: α) ιδέες σχετικά με το πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής από τους συναδέλφους και άλλα άτομα και φορείς που σχετίζονται με το θέμα της Biennale και β) εισηγήσεις για την ημερίδα
  3. Διαμόρφωση σχεδίου του πλαισίου της ελληνικής συμμετοχής από την οργανωτική αξιοποιώντας τις ιδέες που μαζεύτηκαν και δημοσιοποίησή του στις 20/1.
  4. Ανοικτή διαβούλευση γύρω από το σχέδιο πλαισίου της οργανωτικής επιτροπής μέχρι τις 27/1
  5. Διαμόρφωση του οριστικού πλαισίου από την οργανωτική επιτροπή και δημοσιοποίησή του στις 29/1.
  6. Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους τους συναδέλφους και σε άλλα άτομα και φορείς που σχετίζονται με το θέμα της Biennale για προτάσεις βάσει του πλαισίου και των προδιαγραφών της ελληνικής συμμετοχής
  7. Επιλογή της πολυπρόσωπης εκπροσώπησής μας, με μερικές δεκάδες έργα και ιδέες νέων Ελλήνων αρχιτεκτόνων και άλλων ατόμων και φορέων που σχετίζονται με το θέμα της Biennale, από τη οργανωτική επιτροπή.

Σε όλο το παραπάνω σκαρίφημα της διαδικασίας η οργανωτική επιτροπή οφείλει να εντάξει και να εμπλέξει τους συναδέλφους που θέλουν να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτού του στόχου.

Όσον αφορά την ουσία,πρέπει να στοχεύουμε σε μια οικονομική λύση για τη συμμετοχή μας, κάτι που αποτελεί κατά τη γνώμη μας τμήμα αλλά και απάντηση του ίδιου του θέματος της Biennale. Όσον αφορά τα έξοδα για ταξίδια και διαμονές πρέπει να είναι τα λιγότερα δυνατά, να αποζημιώνονται με βάση το πραγματικό κόστος και να γίνουν μετά από έγκριση του ΔΣ. Να ληφθεί μέριμνα ώστε η διαμονή να εξασφαλιστεί από τον ξενώνα του Ορθόδοξου Ναού Αγ. Γεωργίου Βενετίας (επαφή με ΥΠΠΟ).

                                                                                                        

Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων                                                                                                      7/1/2016