Ενημέρωση

Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

ΑΠ. 66931 / Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Προς:

 • Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κώστα Σκρέκα
 • Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Ταγαρά
 • Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  – Συντονιστή, κο Σπυρίδωνα Κοκκινάκη
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
  – Συντονιστή, κο Πολύκαρπο Πολυχρονάκη
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  – Συντονιστή, κο Βασίλειο Μιχελάκη
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  – Συντονιστή, κο Κωνσταντίνο Παππά
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  – Συντονίστρια: κα Κοζυράκη Μαρία
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
  – Συντονιστή, κο Ιωάννη Σάββα
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
  – Συντονιστή, κο Νικόλαο Παπαθεοδώρου
 • Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό

Θέμα: Αποζημίωση Ιδιωτών – Μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Αξιότιμοι κ.κ.,

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 65915/10-06-2020 και 66435/22-03-2021 σχετικών εγγράφων μας, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας επισημάνουμε ότι η διαπιστωμένη δυσπραγία της διοίκησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, όταν μάλιστα δεν συμβαίνει αντίστοιχα σε άλλους κλάδους, συνιστά απαξίωση και υποβάθμιση του ρόλου μας. Οι κλάδοι που παράγουν αγαθά πολιτισμού και δημιουργίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η αρχιτεκτονική, αποτελούν κάποιους από τους πιο δυναμικούς τομείς στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι συμβάλλουν όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη, γεγονός το οποίο δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από την ελληνική διοίκηση.

Ζητάμε την άμεση διόρθωση των κακώς κείμενων και την εφαρμογή των νόμων και του Συντάγματος αναφορικά με την Αποζημίωση των Μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Τα μέλη των ΣΑ, δεν έχουν λάβει ολοκληρωμένα για όλες τις χρονιές και για όλες τις συνεδριάσεις (σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις ΣΑ δεν έχει εκταμιευτεί κανένα ποσό), τις νόμιμες αποζημιώσεις που δικαιούνται, έστω και όπως ορίζει ο νόμος Ν. 4354/2015 – ΦΕΚ176 Α΄-16/12/2015 – ΑΡΘΡΟ 21 – Αμοιβές συλλογικών οργάνων.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αρνούνται τη συγκρότηση επιπλέον οργάνων ακόμα και όταν ο φόρτος των θεμάτων την επιτάσσει, προτάσσοντας τις δυσκολίες στην εξεύρεση των μελών τους και αντιπροτείνουν την εντατικοποίηση του ρυθμού των συνεδριάσεών τους φτάνοντας και στις 2 συνεδριάσεις / εβδομάδα.

Κάθε συνεδρίαση ΣΑ, εκτός από τις ώρες της λειτουργίας της απαιτεί ικανό χρόνο προετοιμασίας των θεμάτων και γραφειοκρατικής ολοκλήρωσης των Πρακτικών της. Η πραγματικότητα αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να εκτιμηθεί (αξιολογικά και οικονομικά) η συμβολή και των μελών τους, υπαλλήλων του Δημοσίου, στις διαδικασίες τους συχνά καθ’ υπέρβαση των ωραρίων της υπηρεσίας τους.

Συγκεκριμένα, τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής από το 2017 και μετά ορίζονται με ΦΕΚ και ξεκίνησαν να συνεδριάζουν άμεσα μετά την έκδοσή τους, όπως επιβεβαιώνεται και από τα αντίστοιχα πρακτικά των συνεδριάσεών τους. Η πρώτη θητεία τους έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και από το 2020 λειτουργούν με νέες συνθέσεις που δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα σε νέα ΦΕΚ. Ωστόσο, για όλο το παραπάνω διάστημα, παρόλο που λειτουργούσαν αδιαλείπτως εξυπηρετώντας τους πολίτες, αλλού δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση και σε κάποιες περιπτώσεις οι αποζημιώσεις έχουν εν μέρει καταβληθεί.

Ήδη από το 2017, με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ 514 Υ.Ο.Ο.Δ. 18/10/2017, καθορίστηκε η αμοιβή των μελών των συλλογικών οργάνων σε τριάντα ευρώ (30€) μικτά ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις, που θα πραγματοποιούνταν από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι τις 31.12.2017. Δηλαδή η διοίκηση αρνήθηκε να προβεί στη νόμιμη αποζημίωση από τον καθορισμό των μελών και έως την 18η Οκτωβρίου 2017, ενώ γνώριζε ότι υλοποιήθηκαν συνεδριάσεις στο παραπάνω διάστημα.

Παρά τις σχετικές παρεμβάσεις μας, το 2018 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ 728 Υ.Ο.Ο.Δ. 07/12/2018 καθορίστηκε η αμοιβή των μελών των συλλογικών οργάνων και πάλι στο ποσό των τριάντα ευρώ (30€) μικτά ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις ανά μέλος. Η απόφαση αυτή τη φορά είχε αναδρομική ισχύ από 01/01/2018.

Για το 2019 το Υπουργείο Εσωτερικών, έβγαλε απόφαση και πάλι για ένα μικρό διάστημα τριών μηνών, ενώ πραγματοποιούνταν αδιαλείπτως όλο το έτος συνεδριάσεις από τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, εξυπηρετώντας την επιστήμη τους, την κοινωνία και τους πολίτες. Με το ΦΕΚ 780 ΥΟΔΔ / 26-09-2019 καθορίστηκε η αποζημίωση εκάστου ιδιώτη – μέλους των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε τριάντα ευρώ (30€) ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις που θα πραγματοποιούνταν από τις 26.09.2019 μέχρι τις 31.12.2019. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την αποζημίωση των μελών, ούτε έχει καταβληθεί κάποιο ποσό.

Επιμένουμε λοιπόν ότι καταρχάς επιβάλλεται τα ΦΕΚ, εφόσον καθυστερούν να εκδοθούν, να ισχύουν μέχρι να εκδοθούν τα επόμενα ή να έχουν αναδρομική ισχύ εφόσον κρίνεται απαραίτητο να αφορούν σε μια χρονιά.

Επίσης επιμένουμε στην άποψή μας που αφορά στο θέμα του καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του Συντάγματος «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.». Συνεπώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέλη των Συμβουλίων, θα πρέπει να αμείβονται ισόποσα με τους δημόσιους υπαλλήλους μέλη του ίδιου Συμβουλίου και να αμείβονται για όλο το χρονικό διάστημα που συμμετέχουν. Με δεδομένο ότι στα Συμβούλια πολύ συχνά οι συνεδριάσεις διαρκούν έξι ώρες κατά μέσο όρο, με τουλάχιστον δώδεκα (12) θέματα ανά συνεδρίαση, τα τριάντα ευρώ (30€) μικτά που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του 2017, 2018 και 2019 δεν τηρούν τις διατάξεις του Συντάγματος. Άλλωστε, ο νόμος του 2015 δικαιολογεί έως 50 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Εδώ επισημαίνουμε πως με τον ηλεκτρονικό τρόπο με τον οποίο προσάγονται πλέον στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής τα θέματα προς συζήτηση απαιτείται προετοιμασία για τη συνεδρίαση. Συγκεκριμένα, να κατεβούν οι φάκελοι και να ελεγχθούν πριν τη συνεδρίαση, ώστε να υπάρχει μία συνολική εικόνα του θέματος που θα συζητηθεί. Δεν είναι εφικτό να ανοίξουν όλα τα στοιχεία του φάκελου στη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως γινόταν με τους φυσικούς φακέλους. Για τον λόγο αυτό η αποζημίωση των μελών θα έπρεπε να καθοριστεί τουλάχιστον στο διπλάσιο για κάθε συνεδρίαση, αφού η απασχόληση κατ’ ουσίαν είναι διπλάσια, και επομένως να προσδιοριστεί τουλάχιστον σε 2 Χ 50, ήτοι 100 ευρώ ανά συνεδρίαση (50 ευρώ η προετοιμασία της συνεδρίασης και 50 ευρώ για τη συνεδρίαση), ώστε να είναι εφικτό τα μέλη να ανταποκρίνονται αξιόπιστα στον όγκο των θεμάτων της.

Μετά τον Ν. 4030/2011 – ΦΕΚ 249 Α’- 25/11/11, όπου οι Αποκεντρωμένες ανέλαβαν την αρμοδιότητα συγκρότησης των Συμβουλίων ή άλλων Επιτροπών, οι επιτροπές λειτουργούν αδιαλείπτως, ενώ οι υπηρεσίες τους «αγνοούν» συστηματικά την ανάληψη των υποχρεώσεών τους ως προς τις αποζημιώσεις των μελών των συλλογικών αυτών οργάνων και κωλυσιεργούν είτε στη δέσμευση των ποσών για την εξυπηρέτηση των πληρωμών, είτε στις διαδικασίες εκταμίευσής τους. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των μελών των ΣΑ αλλά και τις σχετικές επιστολές του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προς όλους τους εμπλεκόμενους, η εφαρμογή του νόμου εξακολουθεί να αναζητείται.

Δεδομένης της δικαιολογημένης πλέον απροθυμίας των μελών για τη συμμετοχή τους στα συγκεκριμένα συλλογικά όργανα, αλλά και του επαυξημένου φόρτου εργασίας και ευθυνών που έχουν αυτά επωμιστεί τα τελευταία χρόνια με την ουσιαστική κατάργηση των Επιτροπών Αρχιτεκτονικού Ελέγχου αυθαιρέτων του άρθρου 116 του Ν. 4495/17 και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στα ΣΑ, αλλά και την πρόσφατη αρμοδιότητά τους περί αξιολόγησης των υποθέσεων που αφορούν σε εξαιρέσεις έργων από την υποχρέωση διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, με επόμενο βήμα (όταν εξαιρούνται) τη γνωμοδότηση επί των μελετών έργων του Δημοσίου. Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση συμβολή σας στην εφαρμογή των Νόμων και του Συντάγματος για τη διόρθωση των κακώς κειμένων στις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις και για την άμεση καταβολή των νόμιμων και εύλογων αποζημιώσεων των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που συμμετέχουν στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

Η διαφαινόμενη αδιαφορία της διοίκησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, υποσκάπτει τη λειτουργία των οργάνων αυτών, υποβαθμίζει το ρόλο τους και θίγει τελικά το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε περίπτωση που δεν ρυθμιστούν τα παραπάνω ζητήματα, οφείλει να σεβαστεί τα μέλη του και να δρομολογήσει περαιτέρω ενέργειες, προσφεύγοντας παράλληλα αρμοδίως κατά παντός υπευθύνου για τη δυσλειτουργία του θεσμού.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
229 KB