Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων Μελέτης υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων θεάτρου λόφου Λυκαβηττού, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ – ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ»

Σας κοινοποιούμε την με αρ. 605/03.06.2020 συνεδρίαση με απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και την εισήγηση της Κριτικής Επιτροπής κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων Μελέτης υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων θεάτρου λόφου Λυκαβηττού, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ – ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ».

Βραβεία

 

 

Εξαγορές