Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους» του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σας κοινοποιούμε  την υπ’ αριθ. 710/25.08.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης με την οποία επικυρώνεται το αποτέλεσμα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους» του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής.