Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο ΛΚΔΜ»

Σας ενημερώνουμε ότι επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα : «Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο ΛΚΔΜ», με την απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΛΥΛΚΔΜ 8065/26.11.19 του Κλάδου Περιβάλλοντος της ΔΕΗ ΑΕ

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση όπως κατατέθηκε στην Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.