Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης»

Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, του Δήμου Πύλης με τίτλο «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης», τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής καθώς και την με αρ. 210/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης των Πρακτικών.