Ενημέρωση

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Σχεδιασμός Πρότυπης Στάσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου»

Η κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού αποτελούμενη από τον κ. Δημήτρη Αντωνίου ως πρόεδρο και τους κ.κ. Παναγιώτη Στέφα, Ανδρέα Λαμπρόπουλο, Παρασκευά Λιάκο και Μαρία Τέττη ως μέλη, συνεδρίασε από 16 Απριλίου έως και 19 Απριλίου 2018. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν επτά (7) συμμετοχές, οι οποίες εξετάστηκαν λεπτομερώς και αξιολογήθηκαν μεμονωμένα και συγκριτικά. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο και τρίτο βραβείο ως εξής:

1ο βραβείο Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης RP98874635 ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (Β. Μπασκόζος – Δ.Τσαγκαράκη & Συν. Ε.Ε.), ποσοστό 50%. Νικόλαος – Ίκαρος Μπασκόζος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 50%

Α’ Βραβείο : ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (Β. Μπασκόζος, Δ. Τσαγκαράκη & Συν. Ε.Ε.), Νικόλαος – Ίκαρος Μπασκόζος

2ο βραβείο Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης 15301618CP Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 100%

Β’ Βραβείο : Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη

 

3ο βραβείο Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης 11117000ΑΑ Δημόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 100%

Συνημμένα θα βρείτε το Συγκεντρωτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.