Ενημέρωση

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Ιδεών για την Ανάπλαση Ακτής Δηλαβέρη – Ακτής Κουμουνδούρου – Περιοχής Δελφιναρίου Δήμου Πειραιά

 

Αποτελέσματα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάπλαση Ακτής Δηλαβέρη – Ακτής Κουμουνδούρου – Περιοχής Δελφιναρίου Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ οικ 26804/16.6.2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22186 απόφαση και του Ν. 3316/2005.

Συνημμένα θα βρείτε τα αναλυτικά πρακτικά του διαγωνισμού.