Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την “Ανάπλαση περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης”

Σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση 482/2018 με ΑΔΑ : ΨΕΘΑΩΛΠ-ΒΤΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που συνεδρίασης στις 23.7.2018 και η ανάρτηση έγινε στο «Διαύγεια» στις 2.8.2018 εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης».

Οι πινακίδες των βραβευμένων συμμετοχών βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο του Δήμου στο www.cityofkozani.gov.gr

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης όπως αυτή κατατέθηκε στην Γραμματεία του Συλλόγου.