Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας»

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας» που διοργάνωσε η ΔΕΗ Α.Ε. (Δ/νση Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου).

 

Επισυνάπτονται τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής στον παρακάτω σύνδεσμο (link)

Αποτελέσματα Διαγωνισμού