Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών Αξιοποίησης 46 στρεμμάτων πρώην νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας

Με την αριθ. 261/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Αξιοποίησης 46 στρεμμάτων πρώην νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας»

Τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής καθώς και η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος επισυνάπτονται παρακάτω.