Ενημέρωση

Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. 487/24.10.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε το Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων ενός σταδίου κάτω των ορίων, με απονομή βραβείων : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ».

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.