Ενημέρωση

Απόφαση Συγκρότησης Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ»

Σύμφωνα με την με αριθμό 71/08.03.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, συγκροτήθηκε η Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ».