Ενημέρωση

Απαντήσεις – διευκρινήσεις για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, με τίτλο: «ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας»

Συνημμένα θα βρείτε το Τεύχος των απαντήσεων – διευκρινήσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας», του Δήμου Θηβαίων.