Εκπαίδευση

Ανακοίνωση υποψηφίων για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μετα-Βιομηχανικός Σχεδιασμός” του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  καλεί τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  παρακολούθηση  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο “ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής”.  Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα µε τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων/ ECTS (πλήρης φοίτηση).

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί τέλη φοίτησης 2500 Ευρώ.

 

Πλήρης πρόσκληση


Πρόσκληση

pdf
302 KB