Ο Σύλλογος

Ανακοίνωση της ΔΚΜ αρχιτέκτονες για το Τμήμα Αττικής

Η ΔΚΜ αρχιτέκτονες επί ένα χρόνο από τις εκλογές στήριζε αναλογικό – αντιπροσωπευτικό Προεδρείο με συμμετοχή και των επτά παρατάξεων σε αυτό και με Πρόεδρο από συγκεκριμένη παράταξη ή εναλλακτικά μισή – μισή θητεία μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων στις άγονες μέχρι τώρα ψηφοφορίες.

Το τελευταίο διάστημα έγιναν καλόπιστες προσπάθειες για την εξεύρεση κοινού πεδίου συνεννόησης και από τα 15 μέλη του Τμήματος, σε επίπεδο «λειτουργίας του Τμήματος, χωρίς τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ» που είναι ενάντια στον ισχύοντα από 04/07/2011 Κανονισμό λειτουργίας.

Δυστυχώς ύστερα από τις ανακόλουθες ενέργειες που έλαβαν χώρα ως προς τη χρήση ακραίων εκφράσεων στα κείμενα προς ψήφιση κλπ και δεδομένου ότι υπήρξαν και μέλη του Συμβουλίου που δεν συντάχθηκαν με αυτή, η ΔΚΜ ανακοινώνει προς όλα τα μέλη  του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ τη διαφωνία της ως προς τον προτεινόμενο τρόπο λειτουργίας και επαναφέρει ως μοναδικό θέμα κάθε συνεδρίασης την  εκλογή Προεδρείου με στόχο την νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας όπως αυτός σήμερα ισχύει.

 

Απόφαση Ολομέλειας ΔΚΜ αρχιτέκτονες

Αθήνα 16/11/2023