Ενημέρωση

Ανακοίνωση Προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την Ανέγερση ενός Κτιρίου Τεχνών στο Campus Ψυχικού του Κολλεγίου Αθηνών

Το Κολλέγιο Αθηνών (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) και η ΣΥΝΝΕΟΝ προκηρύσσουν Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ανέγερση ενός Κτιρίου Τεχνών και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού χώρου σε προκαθορισμένο χώρο που διατίθεται για τον σκοπό αυτό, στις εγκαταστάσεις του Campus του Ψυχικού, ιδιοκτησίας του Κολλεγίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του στην πλατφόρμα artsbuilding.gr. Για έγκυρη συμμετοχή θα πρέπει η εγγραφή στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού να έχει πραγματοποιηθεί έως 22 Νοεμβρίου 2021.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά, είναι η 1η Φεβρουαρίου 2022.