Ενημέρωση

Η 5μελής κριτική επιτροπή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών “Στεγασμένος χώρος παραμονής οδηγών και επιβατών ταξί στην πόλη της Χίου”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών

«Στεγασμένος Χώρος παραμονής οδηγών και επιβατών Ταξί στη πόλη της Χίου»

Ενημερώνουμε, ότι τα μέλη της πενταμελούς κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα  «Στεγασμένος Χώρος παραμονής οδηγών και επιβατών Ταξί στη πόλη της Χίου»,  που διοργανώνει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου είναι τα εξής:

–  η κ. Ξάνθη Θεώνη του Νικολάου αρχ. μηχ/κός, επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, με αναπληρωτή

τον κ. Μωραίτη Κων/νο, αρχ. μηχ/κό, αναπλ. Καθηγητή Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, μέλη της κριτικής επιτροπής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

–  ο κ. Γεωργιάδης Νικόλαος του Μιχαήλ, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, με αναπληρωτή τον κ. Γιαννίση Δημήτρη του Αργυρίου, αρχ. μηχ/κό, Επίκουρο Καθηγητή Αρχιτεκτ. Σχολής Πάτρας, μέλη της κριτικής επιτροπής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

–  ο κ. Καλυβίτης Λάζαρος του Γεωργίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, με αναπληρώτρια την κ. Φιλιπποπούλου Μαρίνα του Ιωάννη, αρχ. μηχ/κό, ελεύθερη επαγγελματία, μέλος της κριτικής επιτροπής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

και επιλαχόντα μέλη,

–  ο κ. Λαμπρόπουλος Ανδρέας του Κων/νου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος της κριτικής επιτροπής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

–  η κ. Μπερτάκη Ηρώ του Ιωάννου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερη επαγγελματίας, μέλος της κριτικής επιτροπής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

–  η κ. Νικολάου Δήμητρα του Σεραφείμ, αρχ. μηχ/κός, Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ,  μέλος της κριτικής επιτροπής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

–  η κ. Άννα Φήκαρη, αρχ. μηχ/κό, ελεύθερο επαγγελματίας, Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χίου, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Μάγειρο, ελεύθερο επαγγελματία, Γραμματέα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χίου.

–  ο κ. Καρουσάκης Σταμάτιος του Βασιλείου, αρχ. μηχ/κός, με βαθμό Γ’, υπάλληλος της Δ/νσης  Τεχντικών Υπηρεσιών, Δήμου Χίου, με αναπληρώτρια την κ. Φυτούση Ιωάννα του Μιχαήλ, με βαθμό Δ’, υπάλληλο της Δ/νσης  Τεχντικών Υπηρεσιών,  Δήμου Χίου.

Η συγκρότηση της κριτικής επιτροπής, έγινε με απόφαση της διοργανώτριας αρχής, της Δ/νσης Τεχντικών Υπηρεσιών, Δήμου Χίου, ως Διοργανώτριας Αρχής, καθ’ ότι ο κατάλογος των κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών της παρ. 3 του άρθρου 12 της Υ.Α. Οικ. 26804/2011 για τις κατηγορίες Μελετών και Μελετών Χώρων Αστικού Σχεδιασμού και Έργων Διαμόρφωσης – Ανάπλασης Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων, για το 2014-2016, κοινοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ, με την υπ. αριθμ. οικ 30364/19.06.2014, Απόφαση του Γ.Γ. Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ. Ο ορισμός μελών της κριτικής επιτροπής του ΥΠΕΚΑ, για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, έγινε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 33754/10-07-2014 έγγραφό του. Ενστάσεις κατά της συγκρότησης της επιτροπής μπορούν να κατατεθούν στη διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού μέχρι και τις 16.07.2014.

Ο Προιστάμενος  Διεύθυνσης

Τσακός Χαράλαμπος

Μηχαν. Μηχανικός

Με Β’ βαθμό