Ενημέρωση

Αίτημα – διαμαρτυρία: Άμεση ένταξη όλων ανεξαιρέτως των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων, που μέχρι στιγμής έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης

Αίτημα – διαμαρτυρία: Άμεση ένταξη όλων ανεξαιρέτως των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων, που μέχρι στιγμής έχουν εξαιρεθεί από τους δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης