Ενημέρωση

4η Εκδήλωση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας. «Αρχιτεκτονική & πόλη» Β’ ενότητα, Τετάρτη 23.1.2019

Στην τέταρτη εκδήλωση που εντάσσεται στην Ενότητα «Αρχιτεκτονική και πόλη» ομιλητής θα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος της ΕΑΕ κ. Ιων – Νικόλαος Σερζόγλου με θέμα :

«Μνήμη και πόλη στην Υπερ-Νεωτερότητα»

 

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Αίθουσα Διαλέξεων ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα) 1ος όροφος

ώρα 18:30