Ενημέρωση

2η Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α)

Α.Π. 67008 Α  / Αθήνα 22 Αυγούστου 2022

Προς: Μέλη ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έχοντας υπόψη του τον Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α), άρθρο 23:

«1. Με απόφαση του Συντονιστή εκάστης Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται στην έδρα αυτής, επταμελής Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ. ΕΤ.), η οποία, κατόπιν πρόσκλησης της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του οικείου Δήμου, εξετάζει τις περιπτώσεις κτισμάτων που πιθανολογούνται από την Υ.ΔΟΜ. ως επικινδύνως ετοιμόρροπα, κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 13/1929 (Α’ 153) και είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών ή ευρίσκονται πλησίον μνημείου ή εντός ή πλησίον αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου ή τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, κατά το άρθρο 1 του ν. 1469/1950 (Α’ 169) ή εντός Ζώνης Β’ προστασίας μνημείου…»

καλεί τα μέλη του που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.), να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (τηλ.: 2103215146, 2103215147) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected], άμεσα προκειμένου να γίνει η επιλογή.

Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) περιγράφονται στο άρθρο 23 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α), όπως παρακάτω:

«…2δ) έναν (1) αρχιτέκτονα και τον αναπληρωτή του, αμφότερους με εξειδίκευση σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων, που υποδεικνύονται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Σ.Α.Δ.Α.Σ).»

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή στοχευμένου στο αντικείμενο των Ε.ΕΠ.ΕΤ. βιογραφικού σημειώματος με τη σχετική εμπειρία.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στον Σύλλογο (εξόφληση συνδρομών έως και το 2021). Η εξόφληση μπορεί να γίνει: α) στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ή β) στον λογαριασμό του Συλλόγου στην ATTICA BANK 85151878 (IBAN: GR6701600650000000085151878), δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ. Παρακαλούμε όπως στη συνέχεια αποσταλεί ηλεκτρονικά το καταθετήριο της τράπεζας στη γραμματεία του συλλόγου, ώστε να πιστωθούν οι συνδρομές σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν για να συμμετέχουν στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.), θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά με τα οποία τεκμηριώνονται τα απαιτούμενα προσόντα.

Επίσης επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Υπηρεσία.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα συγκρότησης των Επιτροπών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκύψει και από τη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, παρακαλούμε πολύ να δηλώσετε άμεσα τη διαθεσιμότητά σας προκειμένου να προχωρήσει, το συντομότερο δυνατόν η Συγκρότηση των ΕΕΠΕΤ στην Επικράτεια.

Καλούνται τα Τμήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και οι περιφερειακοί Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή, ώστε να υπάρξει ανανέωση των εκπροσωπήσεων του κλάδου και ισχυρή παρουσία των μελών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.).

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdf
178 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
19 KB