Ενημέρωση

2η Ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής: Σύνθεση νέας Αντιπροσωπείας και Ελεγκτικής Επιτροπής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 11.03.2018

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Για τη σύνθεση της νέας Αντιπροσωπείας και Ελεγκτικής Επιτροπής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ δείτε την Ανακοίνωση.