Ενημέρωση

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος – Ενημέρωση

18o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

29.3.2018-31.3.2018

Ίδρυμα Ευγενίδου

 

Η ημερομηνία υποβολής παρατείνεται έως  τις 03.10.2017, ώστε να μπορέσουν αυτοί που έστειλαν μία άριστη περίληψη εκπρόθεσμα να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, αλλά και όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν έχουν ακόμη προλάβει να αποστείλουν την περίληψή τους,  να έχουν τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/events/events2017/18oSkyrodema