Δράσεις

14η BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014 “Fundamentals – Absorbing modernity 1914 – 2014” Σχέδιο δράσεων προώθησης & δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής συμμετοχής

14η BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2014
«Fundamentals – Absorbing modernity 1914 – 2014»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συνημμένα θα βρείτε το αναλυτικό Σχέδιο δράσης ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ