Δομή

12η Γενική Συνέλευση Τμήματος Αττικής, Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Π ρ ο ς

τα μέλη ΣΑΔΑΣ – Τμήματος Αττικής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 12η Γ. Σ. ΣΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Η  Γενική Συνέλευση των μελών του Τμήματος Αττικής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 3.7.2017, ώρα 10 πμ, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Κλάδου & Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι)

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

    1.    ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΔΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
2.    ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ
3.    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4.    ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΣ ΣΑΔΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

    Σύμφωνα με το άρθρο 3.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος που σας επισυνάπτουμε, για να εξασφαλιστεί απαρτία για τη συνεδρίαση αυτή απαιτείται παρουσία περισσοτέρων του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Τμήματος.

Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, η Συνέλευση θα συγκληθεί, με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης, την Τετάρτη, 5.7.2017,  ώρα 18:30, στον ίδιο χώρο, οπότε σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του κανονισμού, θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γενική Γραμματέας

Αντώνης Μαούνης                                         Ελένη Βαφειάδου

 


Πρόσκληση

pdf
255 KB