Ανακοίνωση για εκλογή νέου Προεδρείου Αντιπροσωπείας και νέου Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Αθήνα 19.01.2012

 

Ανακοίνωση (.pdf)