Ενημέρωση

Σύναψη συνεργασίας Αρχιτεκτόνων Κούβας και Ελλάδας

Η Εθνική Ένωση Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κατασκευαστών της Κούβας στην Αβάνα (UNAICC La Habana) και ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) δήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη μιας αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Για τον σκοπό αυτό συνυπογράφηκε Επιστολή Προθέσεων, μεταξύ του Aρχιτέκτονα Προέδρου της UNAICC La Habana, Jorge Luis Martín Chiroldes, και του Προέδρου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Δημήτρη Ξυνομηλάκη, στην Αβάνα της Κούβας στις 15 Απριλίου 2024.

Συνημμένα θα βρείτε την Επιστολή Προθέσεων στα ελληνικά και στα ισπανικά.