Αρχιτέκτονας – Υπεύθυνος Κατασκευαστικού & Σχεδιαστικού Τμήματος

Website Grand SA - Coffee Berry

From the very beginning of our long journey in the world of the

H εταιρεία Coffee Berry, με περισσότερα από 180 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Γερμανία ενδιαφέρεται να προσλάβει για το in-house Κατασκευαστικό & Σχεδιαστικό τμήμα, με έδρα τον Άλιμο:

Αρχιτέκτονα Υπεύθυνος Κατασκευαστικού & Σχεδιαστικού Τμήματος

Αρμοδιότητες Θέσης:

·        Συντονίζει, προγραμματίζει και εποπτεύει τη διαδικασία σχεδιασμού της εξωτερικής και εσωτερικής διαμόρφωσης των συνεργαζόμενων καταστημάτων διασφαλίζοντας την ενιαία εταιρική ταυτότητα.

·        Δημιουργεί και παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και εμπρόθεσμης κατασκευής των έργων στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας.

·        Δημιουργεί και παρακολουθεί το κατάλληλο πλάνο αδειοδότησης, μελέτης, κατασκευής και ανακαίνισης των καταστημάτων του δικτύου, συμβάλλοντας στην επίτευξη του εταιρικού στόχου.

·        Συντονίζει τον τεχνικό προέλεγχο των καταστημάτων και συμμετέχει στη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων αδειών λειτουργίας των καταστημάτων του δικτύου, βάσει της υφιστάμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.

·        Αποτυπώνει νέα καταστήματα.

·        Συντάσσει προϋπολογισμό κατασκευής και προ μετρήσεων για τα υπό κατασκευή καταστήματα.

·        Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την επίβλεψη των συνεργαζόμενων κατασκευαστικών εταιριών και εργολάβων με στόχο  την ολοκλήρωση των έργων, εντός του προκαθορισμένου χρόνου και κόστους.

·        Συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα της εταιρίας ώστε να ερευνά την αγορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την εξεύρεση των κατάλληλων δομικών και διακοσμητικών υλικών με στόχο την συνεχή βελτίωση της εικόνας του δικτύου καταστημάτων.

·        Συντονίζει την έρευνα αγοράς για υλικά και υπηρεσίες σε σχέση με την κατασκευή.

·        Διοικεί την ομάδα του Αρχιτεκτονικού τμήματος (στελέχωση, ανάπτυξη, καθοδήγηση, στοχοθέτηση, αξιολόγηση).

Προφίλ υποψηφίου:

·        Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού με δικαίωμα υπογραφής (σχέδια, μελέτες, εκδόσεις αδειών κλπ.).

·        Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

·        Εμπειρία 5-7 έτη σε αντίστοιχη θέση διαχείρισης έργων. Εμπειρία σε εμπορική εταιρεία  θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

·        Εμπειρία  5-7 έτη στην παρακολούθηση Εργοταξίων Εσωτερικής Δόμησης.

·        Εξαιρετική γνώση, χρήση και σχεδίαση σε περιβάλλον AutoCad 2D & 3D.

·        Άριστη γνώση κατασκευαστικού σχεδίου και σύνταξης μελετών εφαρμογής και προϋπολογισμών έργου.

·        Άριστη γνώση Windows/Office.

·        Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

·        Στρατηγική σκέψη, πελατοκεντρική και επιχειρηματική αντίληψη.

·        Δυνατότητα εταιρικών ταξιδίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

·        Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψήφιους.

·        Δίπλωμα οδήγησης.

To apply for this job please visit grand.gr.